Moravia Sport Expo 2018

Stejně jako v uplynulých letech bude olomoucké Výstaviště Flora u příležitosti konání Mattoni 1/2maratonu Olomouc patřit Moravia Sport Expu. V pavilonu A a jeho okolí si bude možné vyzvednout půlmaratonské startovní balíčky, ale doprovodný veletrh nabídne také prodejní stánky výrobců či distributorů sportovního vybavení nebo prezentace regionálních sportovních klubů a nejrůznější aktivity s nimi. Nebudou přitom chybět ani stanoviště naší fakulty.

Termín & místo

22.–23. 6. 2018 | pá 10:00–19:00, so 9:00–17:00

Výstaviště Flora Olomouc
Smetanovy sady | Olomouc

Organizační zajištění

Garanti prezence: Daniel Mikeška a Martin Višňa, oddělení pro rozvoj a vnější vztahy

Aktivity

Analýza vertikálního skoku (pouze v sobotu)

Dětská lezecká stěna

Dodomondo aneb házení na přesnost

Fyzio stezka

InBody – měření tělesného složení

Kvíz FTK 

Mini ping pong

Simulátory zrakového postižení

Sportovní vozíky

Prezentace dalších aktivit FTK UP a AC BALUO

Web akce

Foto

autor Martin Višňa