Přebor UP v přespolním běhu

Příznivce vytrvalostních běhů zve Katedra sportu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého na 42. ročník Přeboru Univerzity Palackého v přespolním běhu. Tradiční podzimní sportovní událost pro všechny studenty a zaměstnance univerzity se koná ve středu 16. října pod záštitou děkana FTK UP Michala Šafáře a ve spolupráci s Atletickým klubem Olomouc. Kdo bude Přebornicí a Přeborníkem UP v přespolním běhu pro rok 2019?

Termín

16. 10. 2019

Místo konání

Atletický stadion TJ Lokomotiva
tř. 17. listopadu 3 | Olomouc

Start i cíl závodu jsou na atletické dráze, většina tratě vede přilehlými Bezručovými sady.

Organizační zajištění

Ředitel závodu: PaedDr. Liběna Kováčová, Ph.D.
Hlavní rozhodčí: Mgr. Michal Valenta, Ph.D.
Ředitel tratě: Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D.
Ředitel kanceláře: Mgr. Iva Machová, Ph.D.

Tratě a kategorie

děti 1000 m
ženy 3000 m
muži 5000 m

Registrace a startovné

Startovat mohou řádně přihlášení studenti a zaměstnanci UP.
Registrace závodníků probíhá v den závodu v závodní kanceláři v místě startu v době viz níže.
Startovné činí 20 Kč na osobu.

Harmonogram

14:30 hod.závod dětí (atletická přípravka)
15:00–15:30 hod.prezentace žen
15:30 hod.závod žen
15:30–16:00 hod.prezentace mužů
16:00 hod.závod mužů
16:30 hod.vyhlášení výsledků

Ceny pro vítěze

Vítězové obou kategorií se stávají přeborníky Univerzity Palackého pro rok 2019 a obdrží kromě diplomu a medaile také Cenu děkana FTK UP v Olomouci v podobě jednorázového sportovního stipendia.

Pravidla

Závodí se podle pravidel ČAS pro soutěže v přespolním běhu.
Námitky lze podávat hlavnímu rozhodčímu nejpozději do 15 min. po ukončení závodu.

Sponzoři

Hlavní partner

 

Ostatní sponzoři