Regionální hry speciálních olympiád Olomouc a 3. národní turnaj v bocce

Regionální hry speciálních olympiád Olomouc a 3. národní turnaj v bocce je sportovní akce celonárodního charakteru pořádaná Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (FTK UP) a Českým hnutím speciálních olympiád. Hnutí zastřešuje sportovce s mentálním postižením a podporuje rodiny a organizace pracující s osobami s mentálním postižením v oblasti pravidelného sportování a aktivního naplňování volného času. Akce je pořádána pod záštitou děkana FTK UP doc. PhDr. Zbyňka Svozila, Ph.D. Ve dvou sportovních dnech změří síly na 150 sportovců z nejméně 20 sportovních klubů z celé České republiky.

Termín

5.–6. 6. 2017

Místo konání

atletický stadion TJ Lokomotiva
tř. 17. listopadu 3 | Olomouc

Garant akce

Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D.
T: +420 585 636 359
E: julie.wittmannova@upol.cz

Organizátoři

Fakulta tělesné kultury UP
České hnutí speciálních olympiád

Program

Turnaj v bocce

Soutěží se v kategoriích muži, ženy, týmy a Unified / Sjednocené týmy, v nichž spolu hrají dva sportovci s mentálním postižením a dva partneři.

Přizpůsobené sporty

Jedná se o specifický soutěžní program speciálních olympiád, určený začátečníkům či velmi mladým sportovcům, kteří se se soutěžním sportem seznamují, nebo sportovcům s intenzivnějšími limity v rámci jejich postižení. Základem jsou jednoduché motorické testy s jedním až dvěma pohybovými úkoly. Varianta atletických přizpůsobených sportů se provádí od vzniku České hnutí speciálních olympiád. Soutěží se ve víceboji a kritériem úspěchu je zvládnutí pohybového úkolu samostatně. Všichni sportovci jsou za absolvování víceboje oceňováni na stupních vítězů speciální stužkou nebo medailí, a to bez uvedení pořadí.

Gymnastické soustředění

Gymnastické soustředění gymnastek zaměřené na slaďování se s novými sestavami.

Malí sportovci

Akce pro děti do 8 let.

pÁPÁ hrátky

V rámci doprovodného programu budou předškolní děti hravou formou seznámeny prostřednictvím vzdělávacího programu s tím, co to vlastně je zdravotní handicap a jak se s ním žije. pÁPÁ hrátky vytvořila studentka FTK UP Veronika Chvojková a fungují pod hlavičkou univerzitního Centra aplikovaných pohybových aktivit (Centra APA).

Předběžný harmonogram akce

pondělí | 5. 6. 2017
10:30 hod.slavnostní zahájení akce
– seskok členů Hanáckého paraklubu Olomouc
– vystoupení mistra Evropy v biketrialu Tadeáše Kříže
– vystoupení žáků ZŠ a MŠ Svatoplukova, Olomouc
11:00–17:00 hod.sportovní program
– turnaj v bocce
– přizpůsobené sporty
– gymnastické soustředění
– malí sportovci
17:30 hod.vyhlašování výsledků
18:00 hod.večeře
19:30 hod.večerní program | U-klub Olomouc
– diskotéka s programem | DJ Charlie
úterý | 6. 6. 2017
09:00 hod.zahájení
09:00–14:00 hod.sportovní program
– turnaj v bocce
– přizpůsobené sporty
09:00–14:00 hod.pÁPÁ hrátky
14:00 hod.vyhlašování výsledků a slavnostní ukončení

Přesný program bude přizpůsoben počtu přihlášených.

Ke stažení

Program | PDF | JPG

Partneři