Rekreflám 2017

Letošní Rekreflám se konal 3. 3. 2017 v Regionálním centru Olomouc a byl to již 24. ročník. Ples se nesl v duchu rekroušské zimy pod názvem Rekreflám ON ICE. Jako každý rok se organizace plesu chopili studenti třetího ročníku oboru rekreologie pod záštitou Katedry rekreologie. Návštěvníci plesu mohli během celého večera shlédnout vystoupení všech ročníků rekreologie. Celým večerem provázeli bývalí rekrouši Andy Kirchmayer a Michal Grepl. O skvělou hudební složku se postarala kapela New Street Band v hlavním sále a DJ Mifka v předsálí. A jak už tomu každý rok bývá, v průběhu plesu se předávalo žezlo studentům druhého ročníku, budoucím organizátorům plesu.

Téma

Rekreflám ON ICE

Datum

3. 3. 2017

Místo konání

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b 779 00 Olomouc

Organizační zajištění

Garant plesu: Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.
Hlavní organizátor: Jana Pažourková
Garant harmonogramu: Kateřina Drtinová, Matúš Novotný
Garant cateringu: Jana Pažourková
Finanční zabezpečení: Edita Hendrychová, Kateřina Drtinová
PR: Kateřina Drtinová, Jana Pažourková

Harmonogram

18:00–20:00Příchod hostů + DJ Mifka v atriu
20:00 Zahajovací vystoupení pořádajícího 3. ročníku
20:05 Oficiální zahájení plesu moderátory
20:15 2. vystoupení 1.ročníku Bc. – Tanec vloček
20:25 New Street Band – volná zábava
20:55 3. vystoupení 2. ročníku Bc. – Zimní aktivity rekreologů
21:10 Vyhlášení ceny Rekreolog roku
21:30New Street Band tanec – volná zábava
22:00 4. vystoupení 1. ročníku Mgr. – Zmrzlé labutí jezero
22:15 Předání žezla 2. ročníku
22:30 New Street Band tanec – volná zábava
23:00 Vyhlášení velké tomboly
23:15 Závěrečné vystoupení pořádajícího 3. ročníku
23:30New Street Band tanec – volná zábava
0:00 Oficiální ukončení plesu, poděkování, volná zábava s Jammers
After party v klubu Varna

Rekreolog roku

Marek Maráček
Kateřina Klímová

Videogalerie