Sportovní a kulturní akce

Vážení návštěvníci,

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci si vás dovoluje pozvat na následující sportovní a kulturní akce.

 

Upozornění:

Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam pro zpravodajské a reportážní účely Univerzity Palackého v Olomouci, včetně jeho případného zveřejnění. Osoba pořizující fotografie či záznam za Univerzitu Palackého v Olomouci bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit své přání nebýt na záznamu zachycen. Své přání můžete rovněž vyjádřit kdykoli později.

Prosinec 2019