HUP 2021 – Mikulášská laťka UP Olomouc

Oddělení atletiky Katedry sportu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého zve všechny atletické příznivce na sportovní akci HUP 2021 – Mikulášská laťka UP 2021. Jedná se o atletickou soutěž ve skoku do výšky, která tentokrát proběhne pod hlavičkou HUP 2021 – Halový atletický přebor UP, který již 10. rokem pořádá oddělení atletiky KAS pro studenty a zaměstnance UP v Olomouci. Soutěž proběhne v pondělí 6. 12. 2021 od 18 hod. v atletické hale AK Olomouc pod záštitou děkana FTK UP Mgr. Michala Šafáře, Ph. D. Kdo se stane vítězem prvního ročníku Mikulášské laťky UP se rozhodne v soutěži čertů, andělů a Mikulášů, v oddělených kategoriích mužů a žen.

Pořadatel

Studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru učitelství tělesné výchovy FTK UP v Olomouci a vyučující oddělení atletiky katedry sportu FTK UP v Olomouci.

Termín

pondělí 6. 12. 2021, 18:00–21:00 hod.

Místo konání

Atletická hala AK Olomouc
17. listopadu 3 | Olomouc

Závodní kancelář

v atletické hale AK Olomouc od 17:30 hod.

Disciplíny

Muži:

  • skok vysoký (zpočátku v maskách)
    základní výška je 140 cm, zvyšování po 5 cm do 170 cm a dále po 3 cm

Ženy:

  • skok vysoký (zpočátku v maskách)
    základní výška je 125 cm, zvyšování po 5 cm do 150 cm a dále po 3 cm

Vložený závod:

  • běh na 60 m - muži i ženy FTK UP v Olomouci

Kategorie

studenti 1. – 5. ročníku FTK UP
případně ostatní studenti UP
soutěžící mimo UP

Registrace a startovné

Registrace závodníků probíhá pouze v den závodu v závodní kanceláři do 18:00 hod.
Startovné činí 20 Kč na osobu.

Prezentace

Nejpozději 30 minut před zahájením závodu v závodní kanceláři.

Svolavatelna

Bude umístěna v prostoru závodní kanceláře. Každý závodník se musí osobně prezentovat ve svolavatelně.

Upozornění

Protiepidemická opatření:
Soutěží pouze sportovci, kteří mají plné očkování proti onemocnění Covid 19 (min. 14 dní po ukončení 2. očkování) nebo ti, kteří prodělali onemocnění Covid 19 nejdéle před 6 měsíci.

Do haly se všichni přezouváme, včetně trenérů a doprovodu!
Pro převlékání lze použít šatny v atletické hale. Osobní věci nenechávejte v šatnách, pořadatel za ně neručí.
Občerstvení si každý účastník reší sám.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochy atletické haly.

Startovní listiny

Startovní listiny a výsledky budou vyvěšeny na informační tabuli před závodní kanceláří.

Pravidla

Závodí se podle pravidel ČAS pro soutěže ve skoku vysokém.
Námitky lze podávat hlavnímu rozhodčímu nejpozději do 15 min. po ukončení závodu.

Ceny pro vítěze

Sportovní stipendium děkana FTK UP pro každou kategorii:

  • 1. místo – 1 500 Kč
  • 2. místo – 1000 Kč
  • 3. místo – 500 Kč

Speciální cena: vyhlášení nejkrásnější masky ČERTA, ANDĚLA či MIKULÁŠE.

Sponzoři

Hlavní partner