Seminář Aktivní v každém věku

V pořadí již patnáctý ročník odborného semináře zaměřeného na pohybové aktivity a zdravý životní styl seniorů Aktivní v každém věku se uskuteční ve středu 27. října, jako tradičně v prostorách ZŠ a MŠ Svatoplukova v Olomouci-Řepčíně. Vzdělávací seminář je primárně určen pracovníkům v sociálních službách, rehabilitačním pracovníkům z domovů pro seniory, ergoterapeutům, cvičitelům a všem, kteří pracují se seniory, ale také seniorům samotným. Akce sestává převážně z praktických workshopů. Po absolvování obdrží účastníci certifikát o účasti na vzdělávací akci.

Vážení přátelé,
z důvodu zhoršující se epidemiologické situace a červených čísel Olomoucka jsme nuceni zrušit seminář Aktivní v každém věku. Doufáme, že akce bude moci proběhnout v náhradním jerním termímu roku 2022.

Děkujeme za podporu akce
za organizátory Julie Wittmannová a Iva Klimešová

Garanti akce

Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D.
Katedra aplikovaných pohybových aktivit
Fakulta tělesné kultury
třída Míru 117 | 771 11  Olomouc
T: +420 585 636 359
E: julie.wittmannova@upol.cz

PhDr. Iva Klimešová, Ph.D.
Katedra přírodních věd v kinantropologii
Fakulta tělesné kultury
třída Míru 117 | 771 11  Olomouc
T: +420 585 636 159
E: iva.klimesova@upol.cz