Přebor UP v halové atletice

K předvánočnímu času na Univerzitě Palackého již tradičně patří přebor v halových atletických disciplínách, který pořádají studenti fakulty tělesné kultury, a to nejen pro studenty univerzity. Letošní sedmnáctý ročník přeboru se uskuteční ve středu 5. prosince, závodníci budou moci prověřit své síly v běhu na 60 a 800 metrů, ve skoku dalekém a vysokém a ve vrhu koulí. Připraven bude i doprovodný program. Všichni jste srdečně zváni.

Facebook | studentský web přeboru

Termín & místo

5. 12. 2018 18:00–21:00

atletická hala TJ Lokomotiva

tř. 17. listopadu 3 | Olomouc

Organizační zajištění

Ředitel závodu: Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D.

Hlavní rozhodčí: PaedDr. Liběna Kováčová, Ph.D.

Ředitel kanceláře: Bc. Eva Šutová 

Přebor pořádají studenti 2. ročníku kombinovaného studia oboru Trenérství a management sportu v rámci předmětu Management sportovních akcí. 

Registrace a prezentace

Závody jsou určené pro studenty všech fakult Univerzity Palackého v Olomouci. 

Online registrace

– do pátku 30. listopadu 20:00

registrační formulář

– startovné 20 Kč/osoba/libovolný počet disciplín

Přihlášky na místě

– ve středu 5. prosince do 17:30 v závodní kanceláři

– startovné 30 Kč/disciplína

Platba startovného probíhá při prezentaci v den závodu v závodní kanceláři. 

Prezentace

Je nutná prezentace všech závodníků (i online přihlášených), a to nejpozději 30 minut před zahájením závodu v závodní kanceláři a poté vždy před konkrétní disciplínou u jejího vrchního rozhodčího.

Soutěžní disciplíny

Muži: běh na 800 m, běh na 60 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí

Ženy: běh na 800 m, běh na 60 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí

V běhu na 60 m je počet startujících v rozbězích omezen na maximální počet 44 závodníků/závodnic. Do finále na 60 m se kvalifikují 4 nejrychlejší závodníci a závodnice z předchozích rozběhů.

V technických disciplínách je počet startujících omezen na maximální počet 30 závodníků/závodnic. Budou probíhat pouze 3 pokusy, pro 8 nejlepších bude probíhat 4. pokus.

Harmonogram

17:00–17:30prezentace závodníků
17:50zahájení přeboru
18:00–18:2560 m M rozběhykoule Mvýška Ž
18:25–18:5060 m Ž rozběhy
18:50–18:5560 m M fináledálka Mkoule Ž
18:55–19:0060 m Ž finále
19:10–19:301. vyhlašovací blok + doprovodný program
19:30–19:50800 m M finálevýška Mdálka Ž
19:50–20:10800 m Ž finále
20:20–20:452. vyhlašovací blok
21:00ukončení přeboru

Pořadatelé si vyhrazují právo v den závodu upravit časový rozvrh závodu vzhledem k počtu přihlášek v den závodu.

Ceny pro vítěze

Pro medailisty jsou zajištěny věcné i finanční odměny. 

Pravidla a upozornění

Závodí se podle pravidel ČAS pro atletické soutěže. Námitky lze podávat hlavnímu rozhodčímu nejpozději do 15 min. po ukončení závodu.

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochy atletické haly.

Vstup do prostoru sportovišť v hale pouze ve sportovní obuvi, týká se i trenérů a doprovodu. Pro převlékání lze použít šatny v atletické hale. Osobní věci nenechávejte v šatnách, pořadatel za ně neručí. Zdravotní služba bude zajištěna.

Partneři

Generální partner

Hlavní partneři

Ostatní partneři